Nytårsforsæt eller fortsætte, hvor vi slap?

Hvad har nytårsforsæt med bjørnetjeneste at gøre …?

Jeg har ikke noget nytårsforsæt, og jeg ville føle, at jeg gjorde mig selv en bjørnetjeneste, hvis jeg havde. Men hvad betyder nytårsforsæt egentlig, og er en bjørnetjeneste en god eller en dårlig ting?

Vi skriver 2018. Vi er sprunget ind i et nyt år, og for mange er det lig med nytårsforsætter – et eller måske endda mange. Lad os få det med stavningen overstået med det samme: Det staves nytårsforsæt – uden -t i midten. For det er noget, vi har et forsæt (en hensigt) om at gøre (ja, man kan næsten sige det modsatte af at fortsætte – medmindre selvfølgelig vores forsæt er at fortsætte med at gøre, som vi plejer).

Som korrekturlæser retter man ofte ordet ”forsæt” til ”fortsæt” – altså når der skal stå ”fortsæt”. Ordene ”forsæt” og ”fortsæt” er da også tricky, bl.a. fordi vi udtaler dem næsten ens, selvom de betyder to helt forskellige ting. Derfor er der måske også mange, som er ekstra opmærksomme, når de skal stave til ordet nytårsforsæt, fordi de tror, at der da selvfølgelig skal være -t i fortsæt. Nytårsfortsæt er da også en af de stavefejl, stavekontrollen ikke kan finde.

Jeg vil ikke gøre mig selv den bjørnetjeneste

Jeg plejer ikke selv at have de helt store nytårsforsætter, for jeg er ikke så god til at holde den slags. For mig går det bedre, når jeg har kniven for struben, og jeg har derfor fx også altid været god til at arbejde med deadlines – og overholde dem.

Hvis jeg havde et nytårsforsæt, ville det næsten være at gøre mig selv en bjørnetjeneste. For selv om nytårsforsættet ville være indgået med de bedste intentioner, ville jeg slå mig selv oveni hovedet, hvis (når) det senere viste sig, at jeg ikke kunne holde det.

Bjørnetjeneste er et andet ord, vi skal være opmærksomme på betydningen af. Man gør nogen en bjørnetjeneste, når man gør noget med de bedste intentioner, men i stedet kommer til at skade vedkommende. Mange bruger ordet i den modsatte betydning, end det oprindelig var tiltænkt, og siger, at de har gjort nogen en bjørnetjeneste, når de har gjort noget rigtig godt for nogen – altså noget, som ikke har givet bagslag og er ført til noget skidt.

Der findes masser af eksempler på ord, der betyder det modsatte af, hvad mange tror.

Her er et par:

Forfordele: Når nogen er forfordelt, har de fået for lidt af noget. I dag bruges ordet dog både til at udtrykke, at man har fået for meget, og at man har fået for lidt (det er blevet et såkaldt pendulord, som Wikipedia definerer således: ”Et pendulord (…) er et ord, der oprindelig har haft en betydning, som en del af befolkningen stadig opfatter som den eneste korrekte, men som i en anden del af befolkningen har fået en anden – ofte modsat – betydning.”).

Skråsikker: Man er skråsikker, når man er helt overbevist om, at man har ret i sin antagelse om noget. Ordet skråsikker er ifølge Dansk Sprognævn sammensat af ordene ”skrå i betydningen ’lov, vedtægt’ og sikker”. Det betyder, at den oprindelige betydning af ordet er, at man er så sikker i sin sag, ”som om det var stadfæstet ved lov el. vedtægt”.

Kridthuset: Når man er i kridthuset hos nogen, er man vellidt og populær. Ifølge sproget.dk stammer udtrykket fra 1600-1700-tallet, hvor mange havde en cylinderformet metalbeholder, et såkaldt kridthus, i lommen. Beholderen havde to rum. I det ene var der et stykke kridt, som man brugte til regnskabsføring på en tavle, og i det andet kunne man fx have mønter. Derudover kunne man i rummene opbevare små ting som erindring om personer, der betød noget særligt for en. Deraf kommer udtrykket at være i kridthuset hos nogen, som altså betyder, at man er vellidt og afholdt.

Nå, men tilbage til det nytårsforsæt, jeg ikke har – men giv mig en deadline. Den skal jeg nok overholde!